Mitä kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen on?

Kansalaistoimijalähtöisillä hankkeilla parannetaan osallisuutta edistävien toimien asiakaslähtöisyyttä, vahvistetaan erilaisten hanketoimijoiden mahdollisuuksia osallistua ESR + -ohjelman toteutukseen sekä edistetään pienten hankkeiden yhteistyötä ja maakunnallista koordinaatiota. 


Millaisella aikataululla hanke saa rahaa? 

Myönteisen päätöksen saaneen hankkeen maksatusaikatauluista sovitaan hankkeen aloituspalaverissa. Aloituspalaveriin osallistuvat hankkeen ja rahoittajan edustajat. Yleensä maksatusjakso on 3-4 kuukautta. 


Mitä tarkoittaa ennakko ja miten sen saa käyttöön? 

Hakemuksessa on mahdollista hakea ennakkoa. Ennakon määrä voi olla enintään 30 prosenttia myönnetyn tuen määrästä. Perusteluna esim. tarve puskurirahoitukseen hankkeen käynnistämiseen ja alkuvaiheen toteuttamiseen. Ennakko maksetaan automaattisesti ilman erillistä hakemusta. Jatkossa jokaisella maksatuksella vähennetään maksettavasta määrästä 30 prosenttia siihen saakka, kunnes ennakko on kokonaisuudessaan kuitattu. 


Mitä on tehtävä, että erän /maksatuksen saa nostettua? 

Kunkin maksatusjakson maksatushakemus tehdään EURA2021 järjestelmässä sovittujen maksatusaikataulujen mukaisesti viimeistään 2 kk maksatusjakson päättymisestä. Maksatushakemuksen yhteydessä täytetään myös seurantaraportti. Viimeinen maksatushakemus ja loppuraportti jätetään viimeistään 4 kk kuluttua maksatusjakson päättymisestä. Rahoittaja tekee päätöksen maksatuksesta kunkin maksatushakemuksen perusteella.

Huom! Suomi.fi valtuudet pitää olla kunnossa jo hankkeen hakuvaiheessa. Haku ja kaikki muu asiointi tapahtuu EURA2021 järjestelmässä, joka vaatii suomi.fi valtuudet. Ilman valtuuksia ei pysty hanketta hakemaan.


Miten hanketta raportoidaan? 

Hanketoimija raportoi hankkeen etenemisestä EURA2021 järjestelmässä sovittujen aikataulujen mukaisesti. Järjestelmä ohjeistaa ja auttaa maksatushakemisen tekemisessä. Hankkeen etenemisestä raportoidaan peilaten hankkeen tavoitteita ja hankesuunnitelmaa. Kunkin jakson maksatushakemuksen ja seurantaraportin perusteella rahoittaja tekee maksatuspäätöksen. Jos jotain on korjattavaa, rahoittaja ilmoittaa siitä. Mitään maksuja tai suorituksia hanketoimijalta ei tarvita. 


Huom! Tosi harvoin erityistapauksissa voidaan avustusta periä takaisin. Nämä ovat erittäin harvinaisia tapauksia. Tilanteita, joissa hankkeen tavoitteet ovat suurilta osin jäänet toteutumatta tai tulokset eivät vastaa hankkeen tavoitteita. Yleensä nämä asiat rahoittaja ottaa huomioon jo maksatusjaksoissa ja hankkeen edetessä voi tehdä korjausliikkeitä.   


 Voiko hakija olla yritys?

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen (KAKE) hankkeissa voi hakijana olla vain rekisteröity yhdistys. Yritys voi olla yhteistyökumppanina KAKE-hankkeissa, ei hakijana. Yritys voi olla hakijana muissa rahoituskokonaisuuksissa, esim. Euroopan kehitysrahastossa (EAKR) tai oikeudenmukaisen siirtymän rahastossa (JTF). Myös ESR- varoista yritys voi hakea rahoitusta, mutta muista erityistavoitteista, ei KAKE-rahoituksesta. Aina kunkin haun hakukuulutuksessa myös täsmennetään, ketkä ovat hakukelpoisia.