Nyt on hyvä aika aloittaa valmistautumaan vuoden 2024 kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen (ESR+) hakuihin!

Hakuajat:

  • 2.1.-24.2.2024 ​
  • 1.3.-10.5.2024 ​
  • 17.6.-27.9.2024

Ota rohkeasti yhteyttä KOONTO-hankkeeseen, jos haluat kuulla lisää millaisia mahdollisuuksia Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen hankehaku voi tarjota teidän yhdistyksellenne! Haku kohdistuu toimintalinjan 4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi erityistavoitteeseen 4.3. Yhdenvertaiseen osallisuuteen. 

Rakennerahaston Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelma-asiakirjaan pääset tutustumaan tästä linkistä.  

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen koordinaatio- ja viestintähanke (Koonto) on maakunnallinen, kahden vahvan maakunnallisen järjestötoimijan yhteistyöllä toteuttama hanke. Hanketta hallinnoivat Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry ja Pohjois-Savon Liikunta ry.

Hankeaika: 1.8.2023-30.11.2025
Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)

Hankkeen toiminnalla vahvistetaan ja tuetaan pohjoissavolaisten järjestöjen ja yhdistysten hanke- ja osallisuusosaamista ja tehdään järjestöjen ja yhdistysten toteuttamaa hanketyötä ja sen tuloksia näkyvämmiksi. 

Koordinaatiohankkeen tuella yhdistystoimijat pystyvät edistämään kehittämisideoitaan ja toimimaan rakennerahasto-ohjelmassa sekä edistämään kansalaistoimijalähtöistä toimintaa. 

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat pohjoissavolaiset järjestöt ja yhdistykset. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä ELY-keskuksen kanssa.

Hankkeen tavoitteet:
1) koordinoida kansalaistoimijalähtöistä kehittämishanketoimintaa ja vastata kokonaisuuteen liittyvästä viestinnästä Pohjois-Savon alueella  2) lisätä ja vahvistaa järjestöjen ja yhdistysten ESR-hankeosaamista
3) edistää kansalaistoimijalähtö isten hanketoimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä
4) rohkaista, tukea ja kehittää kansalaistoimijuutta ja kansalaistoimijoiden toimintamahdollisuuksia rakennerahastoissa sekä
5) vahvistaa ja edistää osallisuutta koordinoimalla ja tukemalla järjestö- ja yhdistystoimijoiden osallisuusosaamista. 

Toimenpiteet hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:
1) kansalaistoimijalähtöisten hankkeiden neuvonta ja tuki koko niiden elinkaaren ajan
2) viestintä
3) koordinaatiotyö ja yhteistyön edistäminen
4) kansalaistoimijalähtöisen osaamisen kehittäminen
5) hankkeen hallinnointi.


Hankkeen tuloksena järjestö- ja yhdistystoimijoiden hanke- ja osallisuusosaaminen lisääntyy laajasti eri puolilla maakuntaa. 

Rakennerahastot-verkkopalvelu


YHTEYSTIEDOT:
Hankepäällikkö Tuomas Puustinen, p. 050 541 5188
tuomas.puustinen(a)pssotu.fi
Hankeneuvoja (osa-aikainen) Tiina Kiiskinen, p. 044 702 1915
tiina.kiiskinen(a)pohjois-savonliikunta.fi

Koonnon postituslista, ilmoittaudu mukaan! 👉 https://forms.office.com/e/tmLGyJj4Dw