YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen koordinaatio- ja viestintähanke (Koonto) on maakunnallinen, kahden vahvan maakunnallisen järjestötoimijan yhteistyöllä toteuttama hanke. Hanketta hallinnoivat Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry ja Pohjois-Savon Liikunta ry.

Hankeaika: 1.8.2023-30.11.2025
Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)

Hankkeen toiminnalla vahvistetaan ja tuetaan pohjoissavolaisten järjestöjen ja yhdistysten hanke- ja osallisuusosaamista ja tehdään järjestöjen ja yhdistysten toteuttamaa hanketyötä ja sen tuloksia näkyvämmiksi. 

Koordinaatiohankkeen tuella yhdistystoimijat pystyvät edistämään kehittämisideoitaan ja toimimaan rakennerahasto-ohjelmassa sekä edistämään kansalaistoimijalähtöistä toimintaa. 

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat pohjoissavolaiset järjestöt ja yhdistykset. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä ELY-keskuksen kanssa.


Hankkeen tavoitteet:
1) Koordinoida kansalaistoimijalähtöistä kehittämishanketoimintaa ja vastata kokonaisuuteen liittyvästä viestinnästä Pohjois-Savon alueella  

2) Lisätä ja vahvistaa järjestöjen ja yhdistysten ESR-hankeosaamista
3) Edistää kansalaistoimijalähtö isten hanketoimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä
4) Rohkaista, tukea ja kehittää kansalaistoimijuutta ja kansalaistoimijoiden toimintamahdollisuuksia rakennerahastoissa 
5) Vahvistaa ja edistää osallisuutta koordinoimalla ja tukemalla järjestö- ja yhdistystoimijoiden osallisuusosaamista. 

YHTEYSTIEDOT:


Hankepäällikkö Tuomas Puustinen, p. 050 541 5188
tuomas.puustinen(a)pssotu.fi

Hankeneuvoja (osa-aikainen) Tiina Kiiskinen, p. 044 702 1915
tiina.kiiskinen(a)pohjois-savonliikunta.fi