Pohjois-Savon sosiaaliturvayhdistys ry

Yhdistys edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa.


Yhdistys toimii tasa-arvoisuuden ja sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamiseksi ja kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi sekä syrjäytymisen ja huono-osaisuuden vähentämiseksi.

Työn painopisteet 2021:

- Pohjoissavolaisen järjestöyhteistyön kehittäminen ja vaikuttavuuden lisääminen.  Pohjois-Savon Järjestöneuvoston työn tukeminen (Sakke-hanke 2017-2020 perintö). 

- Järjestöjen sote-muutostuki -kokonaisuuden vastuu alueella Pohjois-Savo, Keski-Suomi, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala.

- Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta, SOTUNET neuvottelukunta ja muu verkostoyhteistyö


Yhteystiedot

info@pssotu.fi


Puheenjohtaja Mika Saastamoinen:

mika.saastamoinen@invalidiliitto.fi, p. 044 765 1375

Hallitus 2021

Puheenjohtaja Mika Saastamoinen – Invalidiliiton järjestöasiantuntija

Mikko Karinen (varapuheenjohtaja) – TKI-päällikkö, eläkkeellä
Merja Kaija – kyläasiamies, Yhteisöpedagogi (AMK)
Erja Anttonen – lehtori, YTM
Jouni Holopainen - asiantuntija, YTM
Outi Väyrynen - toiminnanjohtaja, Sosionomi (YAMK)
Tiina Puranen - toiminnanjohtaja
Elina Pekonen - aluekoordinaattori, asiantuntija (YTL)

Jäseneksi: 

Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys Ry:n jäseneksi voivat liittyä yksityishenkilöt sekä erilaiset yhteisöt.

Jäsenmaksut:
Henkilöjäsenet 20,00€
Yhteisöjäsenet 50,00 €


Jos haluat liittyä jäseneksi, ota yhteyttä: info@pssotu.fi

Yhdistyksen 

toimintasuunnitelmat 

ja -kertomukset

Yhdistyksen säännöt

Ota yhteyttä: