Tälle sivustolle on koottu tietoa Pohjois-Savon alueella toimivista hankkeista, jotka on rahoitettu EU:n Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmakauden erityistavoite 4.3 Yhdenvertaiseen osallisuuteen toimintalinjasta. 

Toimimaan! 4H yhdistys - 2023-2025

Hanke pyrkii ehkäisemään nuorten syrjäytymistä ja vahvistamaan heidän osallisuuttaan yhteiskuntaan. Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan matalankynnyksen maksuttomia toimintaryhmiä 16–28-vuotiaille Kuopiolaisille nuorille. 

Toimintaryhmillä luodaan mielekästä ja yhteisöllistä vapaa-ajan toimintaa, jonka avulla tuetaan nuorten kiinnittymistä yhteiskuntaan. Suunnitelluilla ja ohjatuilla toimintaryhmillä edesautetaan uusien kaverisuhteiden syntyä, mahdollistetaan vuorovaikutuksellista keskustelua ja luodaan osallisuutta yhteisen tekemisen merkeissä. Samalla nuoret pääsevät vahvistamaan ja laajentamaan omaa osaamistaan uusien taitojen avulla. Toimintaryhmien teemoina toimivat erityisesti luonto, ruoka sekä kädentaidot.  

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja luoda uusi nuorisotoimintamalli, joka mahdollisuuksien mukaan jäisi osaksi Kuopion 4H-yhdistyksen nuorisotoimintaa. Toimintamalli luodaan toimintaryhmien rakentamisen ja testausten pohjalta. Tarkoitus on luoda nuorille aitoja kohtaamispaikkoja yhteisen matalankynnyksen vapaa-ajantoiminnan ympärille turvallisen tilan periaatteella.

https://kuopio.4h.fi/hankkeet/toimimaan-hanke/ 

Toimiva- hanke Eläväsäätiö 2023- 2025

TOIMIVA on maahanmuuttajille kohdennettu ESR-hanke, toimialueinaan Siilinjärvi ja Varkaus. Tavoitteena on kehittää tarve- ja asiakaslähtöisiä toimintamalleja maahanmuuttajien sosiaalisen osallisuuden, kotoutumisen ja opiskelu/työllistymispolkujen edistämiseksi.

Kokonaisuudessaan valmennus tulee sisältämään yksilöidysti yksilö- ja ryhmävalmennusta sekä workshop- työskentelyä. Hankkeessa tullaan toteuttamaan kahden eri valmennuskokonaisuuden mallia, joista ensimmäisessä kartoitetaan maahanmuuttajan lähtötilanne työ- ja toimintakyvyn sekä toiminnallisen suomen kielen taidon osalta. Toisessa valmennuskokonaisuudessa keskitytään vahvistamaan toiminnallisen suomen kielen osaamista, osallisuutta ja arjenhallintaa sekä työskennellään työelämälähtöisissä workshopeissa.

Hankkeeseen voi ohjautua valmentautujaksi työikäiset maahanmuuttajataustaiset esim. Varkauden ja Siilinjärven maahanmuuttotyöstä, te-toimesta ja oppilaitoksista. Hankkeeseen voi ohjautua myös omatoimisesti.

https://elava.fi/toimiva/ 

YHTEYSTIEDOT:
Hankepäällikkö Tuomas Puustinen, p. 050 541 5188
tuomas.puustinen(a)pssotu.fi
Hankeneuvoja (osa-aikainen) Tiina Kiiskinen, p. 044 702 1915
tiina.kiiskinen(a)pohjois-savonliikunta.fi