Tiivistelmä Järjestöneuvoston kokouksesta 15.2.2022

16.2.2022

Tämä on tiivistelmä järjestöneuvoston kokouspöytäkirjasta. 

Koko pöytäkirja liitteineen löytyy sivustolta "Kokousmuistiot".

--

4. Järjestöneuvoston esittäytyminen

 Järjestöneuvoston jäsenet esittäytyivät.

 

5. Järjestöneuvoston asema Pohjois-Savon Hyvinvointialueella ja Hyte-työ; Pohjois-Savonsairaanhoitopiirin ylilääkäri Pekka Puustinen

 

Sairaanhoitopiirin ylilääkäri Pekka Puustinen kävi läpi hyvinvointialueen ja järjestöjen välisestä suhteesta ja järjestöneuvoston suunnitellusta tulevasta asemasta Pohjois-Savon hyvinvointialueella. Diat pöytäkirjan liitteenä (pl. hallintosääntöluonnos).

 

Tämän hetkisessä suunnitelmassa järjestöneuvosto on nimetty aluehallituksen ja järjestöjen yhteistyö- ja neuvottelutoimielimeksi.

Järjestöneuvoston kannalta olennainen oli myös hyvinvointialueen HYTE-tiimiin suunniteltu osallisuus- ja järjestökoordinaattorin toimi.

 

Järjestöneuvosto tarkasteli ja lausui mielipiteensä myös järjestöneuvostoa koskevasta hallintosääntöluonnoksesta.

 

6. Järjestöneuvoston puheenjohtajan valinta

Järjestöneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Tarja Ikonen Savon Sydänpiiri ry:stä.

 

 7. Järjestöneuvoston varapuheenjohtaja valinta

Risto Kovanen Pohjois-Savon Liikunta ry:stä  valittiin varapuheenjohtajaksi.

Toisen varapuheenjohtajan valinta siirrettiin seuraavaan kokoukseen.


--

Piirretyt hymyilevät ihmiset hyvinvointikaavio ääressä.
Järjestöneuvosto vaikuttaa