Tiivistelmä Järjestöneuvoston kokouksesta 22.3.2022

28.3.2022

Tämä on tiivistelmä Järjestöneuvoston kokouksesta. 

Koko kokouspöytäkirja löytyy välilehdeltä "Kokousmuistiot".


---

4.  Esittely: Kumppanuusohjelma (TEM) ja Kotoutumisentukena.fi (ELY-keskus)

Kirsi-Maria Nieminen ELY-keskukselta esitteli kumppanuusohjelmaa ja kotoutumisentukena.fi -sivustoa. Kirsi-Maria Nieminen toivoi yhdistysten liittymistä kumppanuusverkostoon ja ukrainalaisille suunnatun yhteistyön koordinoimista heidän kanssaan. Esitys pöytäkirjan liitteenä (välilehdellä Kokousmuistiot). 


5. 2. varapuheenjohtajan valinta

Tarja Kristiina Ikonen esitti toiseksi varapuheenjohtajaksi Sauli Paavilaista Suonenjoen Rivertech ry:stä. Perusteluna: puheenjohtajistossa tulisi järjestöneuvoston tavoin olla edustettuna eri toimiala -teemoja, sekä Pohjois-Savoa maantieteellisesti mahdollisimman laajasti. Lisäksi puheenjohtajiston tulisi koostua varsinaisista jäsenistä.

Päätös: 2. varapuheenjohtajaksi valittiin Sauli Paavilainen.


6. Järjestöneuvoston työryhmät: työryhmien sisällöt, osallistujat ja koollekutsujat

Toimikauden aluksi työryhmiksi sovittiin:

1.      Järjestöneuvoston toimintasäännön ja toimintalinjojen valmistelu -työryhmä, koollekutsuja Mika Saastamoinen

2.      Tapahtumat ja viestintä -työryhmä, koollekutsuja Laura Meriluoto

3.      Yhteistyö hyvinvointialueen ja kuntien kanssa -työryhmä, koollekutsuja Sinikka Roth

4.      Hanketoiminta ja yhdistysten resurssit -työryhmä, koollekutsuja Ahti Planman


--

8.  Seuraavat kokoukset

Seuraava Järjestöneuvoston kokous on 31.5. klo 13–15.