POHJOIS-SAVON JÄRJESTÖNEUVOSTO 

on kaikkien Pohjois-Savossa toimivien järjestöjen ääni. Järjestöneuvosto kokoaa alueen yhdistysten voimat ja asiantuntemuksen yhteen. Yhteistyöllä järjestöneuvosto vaikuttaa ja siten vahvistaa Pohjois-Savoa.

Pohjois-Savon maakuntahallitus on hyväksynyt järjestöneuvoston maakunnan viralliseksi järjestöjen neuvottelu- ja yhteistyörakenteeksi järjestöjen kanssa tehtävässä yhteistyössä. Yhteinen tavoite on asukkaiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Järjestöneuvostoon kuuluu 14 järjestöedustajaa ja heidän varaedustajansa sekä maakuntahallituksen nimeämät henkilöt. Lisäksi mukana kokoonpanossa on asiantuntijajäseniä, esimerkiksi alueellisen HYTE-tiimin edustaja.


POHJOIS-SAVON JÄRJESTÖFOORUMI on kaikille pohjoissavolaisille järjestö- ja yhdistystoimijoille avoin tilaisuus, joka järjestetään 1-2 kertaa vuodessa.

Tilaisuuden on tarkoitus tarjota tietoa ja mahdollistaa uusien kumppanuuksien löytyminen yli kunta- ja toimialarajojen. 


Seuraava Pohjois-Savon järjestöfoorumi järjestetään:

maaliskuussa 2022.


LISÄTIEDOT JÄRJESTÖNEUVOSTON TOIMINNASTA:

Risto Kovanen, Järjestöneuvoston puheenjohtaja: risto.kovanen(at)pohjois-savonliikunta.fi, p. 040 705 8897

Mika Saastamoinen, Järjestöneuvoston sihteeri: mika.saastamoinen(at)invalidiliitto.fi, p. 044 765 1375

Nelli Reinikainen, Järjestöneuvoston sihteeri: info(at)pssotu.fi


POHJOIS-SAVON JÄRJESTÖNEUVOSTO 2019-2021


Lapsi- ja perhejärjestöt
varsinainen jäsen: Sinikka Roth, Pohjois-Savon lapsi- ja perheasiain verkosto, MLL Iisalmi, Perheentalo-yhteistyö
varajäsen: Eeva Heinonen, Pohjois-Savon lapsi- ja perheasiain verkosto, Kuopion Pelastakaa Lapset ry


Nuorisotyön järjestöt
varsinainen jäsen: Jussi Salmi, Maakunnallinen lapsi- ja nuorisotyön verkosto – Alte, Suomen Nuorisoseurat, Pohjois-Savon aluetoimisto
varajäsen: Tatu Tossavainen, Nuorten palvelu ry


Työelämää ja työ- ja toimintakykyä edistävät järjestöt
varsinainen jäsen: Tuula Hirvonen, TOIMI-työvalmennussäätiö sr
varajäsen: Sauli Paavilainen, Suonenjoen Rivertech ry


Vanhustyön järjestöt
varsinainen jäsen: Eija Rytkönen, Pohjois-Savon Muisti ry
varajäsen: Tiina Brunell, Seniorien ATK-yhdistys SAVONETTI ry


Kansanterveys- potilas- ja vammaistoiminta
varsinainen jäsen: Heidi Hartikainen, Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry
varajäsen: Tarja Kristiina Ikonen, Savon sydänpiiri ry


Kulttuuri- ja taidejärjestöt
varsinainen jäsen: Mervi Eskelinen, Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu
varajäsen: Eeva Mäkinen, Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry


Liikunta- ja urheilujärjestöt
varsinainen jäsen: Risto Kovanen, Pohjois-Savon Liikunta ry
varajäsen: Markku Sopanen, Vuorelan Kunto ry


Harrastus- ja neuvontajärjestöt
varsinainen jäsen: Liisa Raatikainen, Pielaveden 4h yhdistys ry


Elinkeinojen ja kehittämisen edistämisen järjestöt
varsinainen jäsen: Jaana Paananen, Kehittämisyhdistys Kalakukko ry


Kylien ja asukastoiminnan sekä lähidemokratian järjestöt
varsinainen jäsen: Merja Kaija, Pohjois-Savon Kylät ry
varajäsen: Maritta Norberg, Pohjois-Savon kylät ry, Muuruveden kyläyhdistys


Arjen turvallisuus järjestöt
varsinainen jäsen: Osmo Tolonen, Vapepa
varajäsen: Eila Tolppanen, Pohjois-Savon kylät ry


Monikulttuurisuusjärjestöt
varsinainen jäsen: Katja Koponen, Kuopion Setlementti Puijola ry


Mielenterveys- ja päihdetyön järjestöt
varsinainen jäsen: Tiina Puranen, Savon mielenterveysomaiset – FinFami ry (OMA ry)


Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
varsinainen jäsen: Sami Hämäläinen, Huoltoliitto ry
varajäsen: Heikki Otava, Nuorisokeskus Metsäkartano


Maakuntahallituksen nimeämät edustajat
Pekka Leskinen ja Neeta Röppänen

Asiantuntijajäsenet
Helena Törmi, Pohjois–Savon ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori, HYTE- tiimi

Anne Aholainen, Osallisuus- ja järjestökoordinaattori, POSOTE20

Laura Meriluoto, Järjestöjen sote-muutostuki -kokonaisuus


Sihteeriys: Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry / Mika Saastamoinen

Lisätietoja:
Järjestöneuvoston puheenjohtaja Risto Kovanen, risto.kovanen(at)pohjois-savonliikunta.fi, p. 040 705 8897
Järjestöneuvoston sihteerit Mika Saastamoinen, mika.saastamoinen(at)invalidiliitto.fi, p. 044 765 1375

ja Nelli Reinikainen, info(a)pssotu.fi