Tieto järjestö- ja yhdistystoimijoista ja toiminnasta yhdestä paikasta

Pohjois-Savon järjestöjä ja yhdistyksiä kokoavan verkkoympäristön rakentaminen on yksi hankkeen kolmesta toiminnallisesta tavoitteesta. Hankkeessa rakennettavan verkkoympäristön tavoitteena on, että järjestöjen yhteinen verkkoympäristö toimii alustana järjestöjen aktiiviselle viestinnälle, helpottaa tiedonsaantia ja kanavointia maakunnassa toimivista järjestöistä ja niiden toiminnasta.

 

Tutustu osoitteessa www.pohjoissavolaiset.fi