Järjestöyhteistyö Pohjois-Savossa

Väylät järjestöjen keskinäiselle yhteistyölle, kuntiin sekä osaksi maakunnallista toimintaa
__________________________________________________________________________________

Järjestöjen ja yhdistysten maakunnallinen yhteistyörakenne mahdollistaa järjestöjen keskinäisen, tasavertaisen ja avoimen vuoropuhelun. 

Lue lisää maakunnallisesta järjestöyhteistyöstä Pohjois-Savossa Pohjoissavolaiset.fi - järjestötietopalvelussa.

__________________________________________________________________________________

Alle on koottu tietoa ja materiaaleja Pohjois-Savon järjestöyhteistyön rakenteen käynnistämiseksi järjestetyistä maakunnallisista tilaisuuksista ajalla 2018 - 2019

__________________________________________________________________________________

Pohjois-Savon Järjestöfoorumi - Voimaa järjestötoimintaan! 30.3.2019

Pohjois-Savon ensimmäinen maakunnallinen Järjestöfoorumi kokosi järjestö- ja yhdistystoimijoita eri puolilta Pohjois-Savoa kouluttautumaan työpajoihin sekä kuulemaan ja keskustelemaan järjestökentän ajankohtaisista teemoista.

Puheenvuorot tilaisuudessa:
Järjestöjen toimintaympäristö muutoksessa– ajankohtaiskatsaus
Marko Korhonen, Maakuntajohtaja, Pohjois-Savon Liitto
Kansalaisyhteiskunta hyvinvointia vahvistamassa
Kristiina Kumpula, Suomen Punainen Risti, Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta (KANE)
Kaikki mitä olet halunnut tietää joukkorahoituksesta
Tanja Jänicke, Mesenaatti.me joukkorahoituspalvelu
Hyvinvointia yhdistystoiminnasta
Jenni Rihti, Mielenterveyden keskusliitto
Pohjois-Savon järjestöstrategia, järjestöneuvosto ja Pohjois-Savon Jerry
Anne Aholainen, projektipäällikkö, Sakke - Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke

Tilaisuudessa julkaistuun Pohjois-Savon järjestöstrategiaan voit tutustua täältä.

__________________________________________________________________________________

Pohjois-Savon järjestöjen, maakunnan ja kuntien kumppanuuspöytä - osallisuutta ja osallistumista innoittava toimintamalli

"Kumppanuuspöytä tarkoittaa samasta asiasta tai teemasta kiinnostuneiden ihmisten kokoontumista säännöllisesti saman pöydän ääreen" (lähde: maaseutupolitiikka.fi

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön rakenteen yhtenä osana on kokeiltu teemoittaisia kumppanuuspöytiä. Kumppanuustyöskentelyn avulla verkostoimme yhdistyksiä ja järjestöjä sekä julkisen sektorin eri toimialoja keskenään. Tavoite on, että aloitustilaisuuksista kumppanuus voi jatkua omina verkostotapaamisina jatkossa. Tilaisuudet toimivat osana maakunnallista järjestöstrategiaa kokoavaa työtä ja järjestölähtöisen toiminnan määrittelyä Pohjois-Savossa.

Kumppanuuspöytien materiaalit:

1.11.2018 Järjestöjen hyvinvoiva Pohjois-Savo
Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Sakke-hanke, maakunnan HYTE-tiimi, Perheet Keskiöön -hanke, KulttuuriSote-hanke sekä Kirkonkylät palvelukeskuksina -hanke.

VIDEOKOOSTE ILTAPÄIVÄSTÄ

Pekka Puustisen alustuspuheenvuoro
1.pöytä: Arjen turvallisuus ja järjestöt
Kooste, Säde Rytkönen, Hyte-koordinaattori, maakunnan HYTE-tiimi
2. pöytä: Työ- ja toimintakyky ja järjestöt
Kooste, Jaana Hämäläinen, Hyte-koordinaattori, maakunnan HYTE-tiimi
3. pöytä: päihde- ja mielenterveys ja järjestöt
Kooste, Helena Törmi, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, maakunnan HYTE-tiimi
4. pöytä: Kulttuurihyvinvointi
Kooste: Mervi Lehmusaho, Kulttuurisote:n projektipäällikkö
5. pöytä: Lapsi- ja perhejärjestöjen strategiatyö
Kooste, Sinikka Roth, Perheet keskiöön -hanke


----

28.9.2018 Järjestöjen elinvoimainen Pohjois-Savo
Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Sakke-hanke, KeKo-hanke, Pohjois-Savon TE-toimisto, Pohjois-Savon Kylät ry ja Sydän-Savon Maaseutupalvelu

Juha Kaipiaisen alustuspuheenvuoro
1. pöytä: maaseudun kehittäminen
Pöydän ryhmätyön tulokset, Sydän-Savon maaseutupalvelut ja Pohjois-Savon Kylät ry
Vetoomus kunnille välirahoituksesta kehittämistoimintaan.
2. Pöytä: Välityömarkkinoiden järjestöt
Muistiinpanot työskentelystä, Mari Toivonen KeKo-hanke Vates-säätiö
TE-toimiston esittely, Palkkatuki ja työkokeilu välityömarkkinoilla, Kasvupilotti, Sirpa Salmenautio Pohjois-Savon TE-toimisto

----

24.5.2018 Missä mennään maakunta
Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Sakke-hanke, Pohjois-Savon Liitto, Kirkonkylät palvelukeskuksina -hanke, Pohjois-Savon Vertaistuen keskus (järjestö 2.0.) -hanke, Ylä-Savon Veturi ja Vammel ry.

Anne Sahrio, maakuntauudistuksen assistentti, Pohjois-Savon Liitto: Alustus iltapäivään
1. pöytä: Miten järjestöt ja yhdistykset toimivat käytännössä hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä? Säde Rytkönen ja Jaana Hämäläinen, Hyte-koordinaattorit, Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri: Alustus ja työpajan koonti
2. pöytä: Miten järjestöt ja yhdistykset osallistuvat ja vaikuttavat tulevassa maakunnassa?
Seija Korhonen: kooste osallisuuspelin tuotoksista
3. Hankinnat ja sopimukset järjestöjen ja maakunnan välillä
Erno Säisänen, suunnittelija, Pohjois-Savon liitto: Sopimukset maakunnassa
Minna Heikka, hankinta-asiamies, IS-hankinta: Hankinnat yhteenveto

----

1.6.2018  Kolmannen sektorin turvallisuusyhteistyö Pohjois-Savossa
Verkostotapaaminen maakunnallisen turvallisuusyhteisteistyön kartoittamiseksi ja käynnistämiseksi.
Muistio tapaamisesta
Alustus verkostotapaamiseen, Anne Aholainen, Sakke-hanke
Arjen turvallisuus maakunnan HYTE-työssä ja esimerkkinä monialaisesta työryhmästä Kuopion turvallisuustyöryhmä, Säde Rytkönen, Hyvinvointikoordinaattori, Kuopion kaupunki/PTH-yksikkö
Kokonaisturvallisuus, Jukka Koponen, Pelastusjohtaja, Pohjois-Savon Pelastuslaitos
SPR ja VaPePa:n rooli Pohjois-Savossa, Mika Korppinen, valmiuspäällikkö, SPR
Alustustiivistelmä raportista Kolmas sektori turvallisuustoiminnan tukena.

__________________________________________________________________________________


Keskustelutilaisuudet Järjestöyhteistyöstä helmikuussa 2018

Sakke-hanke järjesti yhteistyössä Pohjois-Savon liiton ja Kirkonkylät palvelukeskuksina hankkeen kanssa keskustelutilaisuudet järjestöille. Keskustelutilaisuudet järjestettiin Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Tilaisuuksien Työpajakoontien pohjalta Sakke-hanke on kutsunut kokoon valmistelutyöryhmän valmistelemaan erilaiset järjestöt ja yhdistykset kokoavaa yhteistyön foorumia (Pohjois-Savon järjestöfoorumi Jerry) osaksi maakunnan toimintaa. 

Tilaisuuksien materiaalit:
Järjestöyhteistyön elementit - Anne Aholainen
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun ajankohtaiskatsaus ja järjestöyhteistyö - Elsa Paronen
Hyvinvointia yhdessä - Marja-Liisa Honkanen
Hyvinvointityö ja järjestöt - Pekka Partanen
Sote-uudistus ja järjestöt - Pekka Puustinen
Järjestöt maakunnassa, kumppanuuksia? - Seija Korhonen
Mikä muuttuu Sotessa ja Hytessä 2020

Koonti tilaisuuksien työpajoista:
Järjestöyhteistyö Pohjois-Savossa - koonti keskustelutilaisuuksista