Tiivistelmä Järjestöneuvoston kokouksesta 31.5. 2022

3.6.2022

Tämä on tiivistelmä Järjestöneuvoston kokousmustiosta 31.5.2022.

Koko pöytäkirja liitteineen löytyy välilehdeltä "Kokousmuistiot".

---

4. Esittely: TulKoti -hanke -esittely, Ninni Lappi

STM:n Tulevaisuuden kotona asumista tukeva hanke; ennaltaehkäisevät toimet, jotta kotona asuminen mahdollistuu mahdollisimman pitkään. Yhteistyötä eri järjestöjen kanssa toivotaan.


5.  Työryhmien tilannekatsaus

 

a.      Toimintasäännön ja toimintalinjojen valmistelu -työryhmä: Mika Saastamoinen

·       Ryhmä on muotoillut toimintasääntöä. Toimintasääntöä voi kommentoida intranetin keskustelupalstalla.

b.      Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa -työryhmä: Sinikka Roth

·       Työryhmä ei ole vielä kokoontunut.

c.       Hanketoiminta ja yhdistysten resurssit -työryhmä: Ahti Planman

·       Työryhmä on hahmotellut toimintansa tavoitteita. Kts. erillinen liite. 

d.      Tapahtumat ja viestintä -työryhmä: Laura Meriluoto

·     Ryhmään on tulossa asiantuntijajäseneksi Essi Saarela Tukipilarista.

Järjestöfoorumi tapahtuman sisällöstä ja ajankohdasta käytiin keskustelua. 

Päätös: Pohjois-Savon järjestöfoorumi järjestetään Iisalmessa 10.11. klo. 13-17. Aiheena: mm. rahoituksen hakeminen, hyvinvointi ja jaksaminen järjestötoiminnassa. Järjestöneuvosto hakee avustusta foorumin järjestämiseen Pohjois-Savon liitolta.


---


7.  Järjestöneuvoston täydentäminen

Ehdotus: Jos valittu jäsen ei enää toimi yhdistyksessä tms., jonka edustajana on valittu Järjestöneuvostoon, vapautuva paikka täydennetään suoraan ilman erillistä valintamenettelyä seuraavasti:

-          Jos eroava jäsen toimi Järjestöneuvoston varsinaisena jäsenenä, eroavan jäsenen varajäsen nousee varsinaiseksi jäseneksi. Teeman varajäseneksi pyydetään eronneen jäsenen taustaorganisaatiolta/yhdistykseltä edustajaa, esimerkiksi työsuhteessa oleva sijainen, uusi työntekijä tai eroavaa jäsentä vastaavassa asemassa yhdistyksessä toimiva henkilö.

-          Jos eroava jäsen toimi Järjestöneuvoston varajäsenenä, hänen sijalleen pyydetään suoraan eroavan jäsenen taustaorganisaatiolta edustajaa.


Päätös: Asia viedään toimintasääntöön.

Eroavat jäsenet: 

Heidi Hartikainen - varajäsen Merja Jääskeläinen nousee varsinaiseksi jäseneksi ja varajäsentä pyydetään Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry:stä.

Sauli Paavilainen - varajäsen Maaret Kokkonen nousee varsinaiseksi jäseneksi ja varajäsentä pyydetään Suonenjoen RIvertech ry:stä.


 

8.   2. varapuheenjohtajan valinta

 

Uudeksi varapuheenjohtajaksi on esitetty Eila Tolppasta ja Eveliina Markkasta.

Asia käsitellään seuraavassa järjestöneuvoston kokouksessa.


---

 

12. Seuraavat kokoukset

25.8. klo. 13–15.