Esitys uuden järjestöneuvoston kokoonpanosta

20.12.2021

Pohjois-Savon järjestöneuvosto on hakemusten perusteella tehnyt esityksen uuden järjestöneuvoston kokoonpanosta toimikaudelle 2022-2023.

Jos esityksessä ei ole huomautettavaa, Pohjois-Savon maakuntahallitus vahvistaa esityksen kokouksessaan 31.1.2022. 

Uusi järjestöneuvosto aloittaa toimintansa alkuvuodesta 2022.