Sakke-hanke

Sakke - järjestöyhteistyön kehittämishanke Pohjois-Savossa on Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys Ry:n hallinnoima ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama hanke. Hanke toimii vuosina 2017-2019. Sakke-hanke vastaa toiminnallaan Pohjois-Savon järjestökentältä nousseeseen tarpeeseen kehittää järjestöjen ja yhdistysten yhteistyön edellytyksiä. Sakke kehittää yhteistyötä Pohjois-Savossa kokoamalla Yhdistysohjelman, rakentamalla Järjestötietopalvelun sekä järjestötoimijoiden yhteistyörakenteen.

Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Pohjois-Savon Kylät ry, Pohjois-Savon Liikunta ry ja Humanistinen ammattikorkeakoulu. Kehittämisyhteistyötä hankkeessa tehdään Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen kanssa. Hankkeelle puoltolausunnon antoivat Iisalmen, Kuopion ja Varkauden kaupungit, Pohjois-Savon liitto ja Tukipilari.

Hankkeen tavoitteet

  • Järjestöjen yhteinen verkkoympäristö helpottaa tiedon saantia ja kananvointia maakunnassa toimivista järjestöistä ja niiden toiminnasta sekä toimii alustana järjestöjen viestinnälle.
  • Yhdistysohjelmassa kiteytyy pohjoissavolaisten järjestöjen yhteiset tavoitteet ja konkreettiset toimenpide-ehdotukset aikataulutettuina.
  • Järjestöjen ääni kuuluu maakunnan päätöksenteossa julkisen ja yksityisen sektorin rinnalla ja eri sektoreiden toimijoiden välinen yhteistyö on lisääntynyt.

Hankkeen toimintaperiaatteet

  • Arvostamme järjestö- ja yhdistystoiminnan osaamista ja olemassa olevia verkostoja.
  • Teemme järjestöjen ja yhdistysten aidoista tarpeista lähtevää toimintaa.
  • Edistämme järjestöjen ja yhdistysten yhdenvertaista osallistumista.

Ajankohtaista:


Pohjois-Savon Järjestöyhteistön uutiskirje

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön uutiskirje kokoaa tietoa Pohjois-Savon alueen järjestöjen ajankohtaisista teemoista sekä tiedottaa Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishankkeen (Sakke 2017-2019) etenemisestä. Tilaa kirje sivun oikeasta yläreunasta.

Haluatko tiedottaa uutiskirjeessä? Ota yhteyttä henna.ovaskainen@pssotu.fi

Hankeyhteistyössä mukana:

SAKKE

SAKKESAKKE
SAKKE