Pohjois-Savon yhdistysohjelma / järjestöstrategia

Osallistu Pohjois-Savon Järjestöstrategian tekemiseen Järjestöjen Savo 2035 - strategiaseinällä Pohjoissavolaiset.fi sivustolla. Strategiaseinä on avoinna vastauksille 10.11 saakka.
Seinälle pääset
tästä.

 

Mikä järjestöstrategia?

Pohjois-Savossa toimivien järjestöjen ja yhdistysten kanssa laaditaan yhdistysohjelma. Yhdistysohjelman tarkoituksena on tuoda näkyväksi järjestöjen ja yhdistysten toimintaa sekä tarjota työkaluja järjestöjen toimintaedellytysten vahvistamiseksi ja yhteistyön rakentamiseksi.

Strategian tarkoitus on tuoda järjestöjen ja yhdistysten näkemyksiä esiin alhaalta ylöspäin, siten että ohjelma kuvastaa aidosti järjestötoimijoiden näkemyksiä. Järjestöstrategiaan kootaan tietoa järjestökentän tulevaisuudennäkymistä, tavoitteista ja roolista suhteessa muuttuvaan yhteiskunnan rakenteeseen. Kokonaisuus sisältää järjestöjen yhteisen strategian ja toimenpideohjelman tuleville vuosille. Järjestöstrategia toimii työkaluna järjestöjen toimintaedellytysten vahvistamiseksi ja yhteistyön edistämiseksi.

Strategiaan kerätään tietoa Sakke-hankkeen järjestötapaamisissa, maakunnallisissa foorumeissa sekä järjestötietopalvelussa.

  • Yhdistysohjelmaa / Järjestöstrategiaa työstetään syksyn 2018 aikana Sakke-hankkeen tilaisuuksissa. Aikataulut päivittyvät hankkeen etusivulle.
  • Yhdistysohjelma / järjestöstrategia tulee kommentoitavaksi verkkoon lokakuun 2018 aikana Pohjoissavolaiset.fi - järjestötietopalveluun.

 

 

 
Järjestöstrategiatyön taustamateriaaliksi on valmistunut Hyväntuottajat Pohjois-Savossa - esikatsaus Pohjois-Savon Järjestöstrategiaan.
tutustu tästä